PORUČI ODMAH

Sa prof. dr Marinom Nikolić Đurović, iz Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra Srbije, razgovarali smo o tome zbog čega se preporučuje uzimanje vitamina D3, koje su koristi i da li je neophodna suplementacija naročito u zimskim mesecima.

Zašto je važan vitamin D?

Vitamin D je jedan od najvažnijih nutritivnih elemenata neophodan za održavanje zdravlja skeletnog sistema. Veliki broj studija ukazuje na povezanost niskog nivoa vitamina D u krvotoku i nastanka mnogih hroničnih bolesti.

Vitamin D se stvara u koži pod dejstvom toplote i UV zračenja. U hrani se najveća koncentracija vitamina D nalazi u mleku, jajima i punomasnim mlečnim proizvodima. Unosom hrane i/ili nadoknadom suplementima može se obezbediti odgovarajući nivo vitamina D3. Ali ipak, veliki deo stanovništva ne poseduje optimalnu količinu ovog vitamina. Međunarodne studije ukazuju da je pojava niskih vrednosti vitamina D široko rasprostranjena naročito među ženama u postmenopauzi sa osteoporozom.

Nedostatak vitamina D3 smatra glavnim uzrokom nastanka određenih maligniteta, bolesti srca, hipertenzije, autoimunskih bolesti, šećerne bolesti, depresije, hroničnog bola, osteoartritisa, osteoporoze, mišićne slabosti, gubitka mišićne mase.

Osteoporoza i nedostatak vitamina D

Osteoporoza, odnosno metaboličko oboljenje kostiju kod koga zbog promene u mikroarhitekturi skeleta dolazi do povećanog rizika od nastanka fraktura vrlo je česta posledica dugotrajnog nedostatka vitamina D. Pokazano je da vitamin D ima važnu ulogu u održavanju normalne funkcije skeletnog sistema omogućavajući  ravnotežu između stvaranja i razgradnje koštanih ćelija.

Najbitniji nutritivni faktori koji su značajni za zdravlje kosti su proteini, kalcijum i vitamin D. Nadoknada  kalcijuma i vitamina D ima (pozitivni) efekat na zdravlje kosti i smanjenje rizika od preloma, a može se davati i za sprečavanje i lečenje osteoporoze. Preporučuje sa naročito kod starijih i bolničkih pacijenata, pacijenata na antiosteoporotičnoj terapiji sa čime se i poboljšava dejstvo same terapije, kao i kod pacijenata na terapiji glukokortikoidima.

Da bi se poboljšala apsorpcija vitamina D, trebalo bi ga uzimati uz ishranu bogatu masnoćom, kao što je mleko ili na kraju obroka. Nedostatak vitamina D je toliko čest kod starijih osoba da se suplementacija savetuje čak i u odsustvu merenja nivoa, s obzirom da je bezbednost korišćenja vitamina D3 dobra. Smatra se da je i leti, a ne samo zimi, bez obzira na sunčevu svetlost neophodno takođe koristiti vitamin D3 u vidu suplemenata.

Vitamin D + vitamin K2= K2D3 VIVA

U zimskim mesecima, naročito je povećan rizik od nastanka padova, zbog pojave snega i leda na trotoarima i ulicama, a samim tim se i povećava rizik od nastanka patoloških preloma, koje mogu značajno da utiču na svakodnevni život ne samo pacijenta nego i cele porodice. Zbog toga se pored povećane opreznosti obavezno preporučuje i redovna, svakodnevna primena vitamina D3 u kombinaciji sa vitaminom K2. Kao što je već pomenuto, važan deo sprečavanja nastanka i razvoja osteoporoze je redovno unošenje vitamina K2 i D3, ali je važno naglasiti da oni najbolje deluju zajedno te da suplementacija preparatom K2D3® VIVA efikasnija u sprečavanju gubitka koštane mase nego kada se ovi vitamini koriste pojedinačno. On pruža najveću dozu vitamina K2 (90 mcg) i to u obliku MK7 koji ima dokazano najduže dejstvo. Vitamin D3 se u proizvodu K2D3® VIVA nalazi u dozi od 2000 IJ.

Važno je da znamo da je osteoporoza „tiha bolest“. Često i ne znamo da imamo problem dok se ne desi pad i sa njim i neizbežan prelom. Nažalost, prelomi, posebno u starijim godinama, neretko označavaju i početak nepovratnog opadanja kvaliteta života. Preporuka je da se sa terapijom krene na vreme, da bi se izbegla pojava preloma na kičmi, kao i na kuku, naročito kod starijih osoba.