OSTEOPOROZA: Kako je zaustaviti na vreme?

OSTEOPOROZA: Kako je zaustaviti na vreme?

Osteoporoza je bolest koja nastaje kao posledica smanjenja koštane mase i poremećaja građe kostiju. Kao rezultat toga, kosti postaju slabe i podložne prelomima. Najčešće prelomi nastaju usled pada, a u ozbiljnim slučajevima, čak i usled kijanja, kašlja i minimalnih...