PORUČI ODMAH

Dugo vremena se smatralo da je osteoporoza fiziološko „normalno“ stanje za žene u menopauzi i da jednostavno ne možemo uticati da li će se kod neke osobe ispoljiti ili ne. To je tiha, praktično neprimetna bolest koja u početnoj fazi ne daje simptome i ne remeti svakodnevne aktivnosti. Obično na osteoporozu mislimo tek kada nastanu komplikacije u vidu preloma kostiju i kičmenih pršljenova. Nažalost tada je osteoporoza uznapredovala i mora se započeti sa specifičnim lečenjem. Daleko važnije i efikasnije je misliti na mogućnost nastanka same bolesti i pravovremeno započeti sa prevencijom uzimanjem optimalne količine vitamina D3 i K2.

Kako nastaje osteoporoza?

Osteoporoza nastaje smanjenjem mineralne gustine kostiju što za posledicu ima promenu kvaliteta i strukture kostiju čitavog organizma. Smanjenjem gustine kosti i koštane mase povećava se rizik od nastanka ozbiljnih preloma čak i pri maloj traumi. Osteoporotične kosti su manje kvalitetne, krte, tako da nekada prelom može nastati i spontano,bez trauma (prilikom pokreta,podizanja tereta). Često je to dilema i samom pacijentu da li je zadobio prelom kuka prilikom pada ili je pao zbog nastalog spontanog preloma. Najčešće je to prelom vrata butne kosti.

Rizik od nastanka osteoporoze postoji svakako kod ženske populacije u menopauzi, ali isto tako i kod svih pacijenata oba pola koji u lečenju drugih bolesti uzimaju kortikosteroidnu terapiju. Pored lekova u nastanku osteoporoze značajnu ulogu imaju loše životne navike, slaba ili nikakva fizička aktivnost, loša ishrana-smanjen unos kalcijuma i vitamina D, kao i prekomerna konzumacija alkohola.

Kako se osteoporoza dijagnostikuje?

Nekada se osteoporoza dijagnostikuje sasvim slučajno prilikom RTG snimanja kičmenog stuba, karlice ili pluća, ili pak prilikom RTG pregleda nakon povrede i traume kada je prelom kosti već nastao.

U novije vreme dijagnozu osteoporoze možemo postaviti vrlo lako, brzo i bezbolno merenjem koštane gustine na DXA aparatu. Dobijene vrednosti će nam pokazati odstupanja od normalnih vrednosti za uzrast i pol. Smanjena gustina se ispoljava kao osteopenija ili osteoporoza. U zavisnosti od dobijene vrednosti započinjemo adekvatnu nadoknadu vitamina D3 i K2, ili pak lečenje osteoporoze specifičnom terapijom ukoliko su odstupanja velika.

Da ne bi došlo do razvoja bolesti važna je prevencija koja podrazumeva promenu životnih navika u smislu svakodnevne fizičke aktivnosti bilo da je to šetnja ili vežbe prosečno 30 minuta dnevno. Vežbe se izvode u početku dozirano, prema sopstvenim mogućnostima. To su vežbe istezanja, vežbe za jačanje mičića, vežbe ravnoteže i dr.

Vitamini K2 i D3 u prevenciji osteoporoze

Kada se savetuje vođenje zdravog načina života  mislimo na uzimanje namirnica bogatih kalcijumom (mleko,jogurt,zeleno lisnato povrće,jaja,meso,riba). Isto tako važno je i izlaganje suncu, 10-15 minuta dnevno jer se najveća količina vitamina D3 stvara u koži pod uticajem sunčeve svetlosti.

k2d3-za-osteoporozu

Međutim nekada se i pored svih mera i načina preventive ne sintetiše dovoljna količina vitamina D3, te je potreban unos putem suplemenata, kako bi obezbedili adekvatno preuzimanje kalcijuma  iz creva i ugrađivanje u kosti. Kombinovanjem vitamina D3 i vitamina K2 omogućuje se vezivanje kalcijuma iz krvi za osteokalcin i ugradnja u kosti. Vitamin K2 će sprečiti ,,štetno,, taloženje kalcijuma u krvnim sudovima, mekim tkivima i bubrezima i naše kosti će biti čvrste, a funkcionalna sposobnost u okviru svakodnevnih aktivnosti dobra.

 

Dr Persa Simić, specijalista fizijatrije, OB Kikinda