PORUČI ODMAH

Efekti vitamina D i kalcijuma na sveukupno zdravlje kostiju i prevenciju osteoporoze su odavno potvrđeni. Kalcijum je taj koji kostima daje čvrstinu i čini ih otpornim na prelome. Vitamin D omogućava apsorbciju kalcijuma iz creva i njegovo iskorišćavanje. Dugo se smatralo da je to dovoljno za preventivu i lečenje osteoporoze, ali novija istraživanja govore upravo suprotno.

Nakon ulaska u krv, kalcijum dospeva do kostiju, ali da bi se i ugradio u kosti neophodan je vitamin K2. U nedostatku vitamina K2, kalcijum se ne ugrađuje u kosti, ma koliko ga uzimali. Umesto toga, kalcijum ide u meka tkiva kao što su krvni sudovi, zglobovi i bubrezi.

Posledica toga su dvostruke:

  • porozne kosti podložne prelomima i
  • krti krvni sudovi podložni pucanju.

Kako to vitamin K2 štiti od osteoporoze?

Najnovija istraživanja su u potpunosti rasvetlila mehanizam izgradnje kostiju. Protein zadužen za ugradnju kalcijuma u kost, tzv. osteokalcin, je taj koji otključava kosti za ulazak kalcijuma. Međutim, nakon sinteze, osteocalcin je neaktivan i tek u prisustvu vitamina K2 je aktivan i može vršiti svoju funkciju. Drugim rečima, bez vitamina K2 kalcijum ostaje nedostupan našim kostima iako smo ga uneli dovoljno. Brojna klinička ispitivanja su to i potvrdila:  vitamin K2 u potpunosti sprečava gubitak koštane mase, dok u nekim slučajevima čak i povećava koštanu masu kod osoba s osteoporozom. Prikupljeni dokazi iz sedam japanskih ispitivanja pokazuju da suplementacija vitaminom K2 dovodi do smanjenja preloma kičmenih pršljenova od 60 procenata, kao i smanjenja preloma kuka i drugih nevertebralnih preloma od 8o procenata. Druge studije pokazale su i da dodatak vitamina K2 omogućava efikasniju upotrebu vitamina D i smanjuje učestalost osteoporoze i do 25 procenata.

Vitamin K2 štiti naše organe od štetnog dejstva kalcijuma

Sada se sa sigurnošću zna da je prekomeran unos kalcijuma štetan za telo. Najnovije istraživanje sprovedeno na 1.500 žena starijih od 55 godina nedvosmisleno je pokazalo da preparati kalcijuma koje žene uzimaju kao dodatak lečenju osteoporoze povećavaju rizik od nastanka miokarda za 50 posto. I to nije sve: dodati kalcijum taloži se u zglobovima i dovodi do okoštavanja, u bubrezima dovodi do stvaranja kamena, a taloženjem u dojkama dovodi do nepovratnog oštećenja tkiva, starenja i propadanja ćelija. Ovde na scenu opet stupa vitamin K2, jer pored osteokalcina on aktivira I vaskularni GMP, protein koji sprečava taloženje kalcijuma u mekim tkivima. To objašnjava smanjenje od 50% srčanih bolesti kod korisnika koji redovno koriste vitamin K2.

Vitamin K2 i vitamin D3 su moćan nutritivni duo za smanjenje rizika od osteoporoze.

Ova dva nutrijenta su kao delovi slagalice: imaju sinergistični efekat i postižu maksimalan efekta samo kada se uzimaju zajedno.  Dakle, korišćenjem vitamina K2 i D3  dovoljna količina kalcijuma dospeva u krv i pravilno se usmerava pomažući nam da imamo čvrste kosti i elastične arterije, a ne obrnuto.