PORUČI ODMAH

Naše kosti obično uzimamo zdravo za gotovo sve dok ne doživimo povredu, prelom ili kada postaju krhke usled starosti. Skeletni sistem u ljudskom telu sastavljen je od kostiju, tetiva i ligamenata, koji su neophodni za strukturu tela, kretanje i zaštitu naših unutrašnjih organa.

U nastavku saznajte nekoliko zanimljivih činjenica o kostima koje će promeniti vaše shvatanje o njima.

 

1. Kosti su žive

Kada posmatramo skeletne kosti izvan tela, izgledaju suve i teške, ali one su u našem telu su žive, tj. sačinjene su od živog tkiva. Tokom života, one u našem telu stalno rastu i regenerišu se pomoću ćelija koštanog tkiva-osteoblasta. Ove ćelije stalno potpomažu novi rast kostiju tokom adolescencije, dok koštane ćelije zvane osteoklasti razlažu koštano tkivo. Ovaj konstantni ciklus stvaranja i razlaganja kostiju predstavlja, u stvari, proces njihovog remodeliranja.

 

2. Deca imaju više kostiju nego odrasli

Odrasli imaju 206 kostiju u telu, ali beba na rođenju ima 300 kostiju sa hrskavicom. Tokom rasta deteta, mekane i fleksibilne hrskavice se spajaju, i zajedno formiraju veće kosti kroz proces koji se zove okoštavanje. Time se smanjuje ukupan broj kostiju kod odraslih osoba. Do 25. godine života proces rasta kostiju je završen i one dostižu veličinu kolike će biti tokom čitavog života.

 

3. Femur je najveća kost ljudskog tela

Femur je duga kost koja se proteže od kuka do kolena. To je najjača kost u ljudskom telu i može se odupreti silama do 8 do 11 kilo njutna. Femur sadrži i crvenu i žutu koštanu srž celom dužinom.

 

4. Uzengija je najmanja kost u ljudskom telu

Slušna kost zvana uzengija, je najmanja kost u ljudskom telu i jedna od 3 kosti koje čine srednje uho, dimenzije 2-3 milimetra. Oblika slova „u“, ova najdublje pozicionirana kost prenosi zvučne vibracije kako bi ih mozak obradio.

 

5. Ruke imaju najviše kostiju u telu

Ruke sadrže više od 27 kostiju, a zajedno nožnim kostima čine više od polovine kostiju u ljudskom telu. Kosti prstiju se sastoje od po tri kosti, zvane falange, izuzev palca koje ima samo dve falange. Pet metakarpalnih kostiju čine dlan. Zglobovi ruke su sastavljeni od osam karpalnih kostiju, koje su u obliku kugle raspoređene u nepravilnim redovima. Njih na zajedno na okupu drže ligamenti.

 

6. Hioidna kost je jedina kost koja nije povezana sa bilo kojom drugom kosti u telu

Ova kost oblika potkovice smeštena je između brade i tiroidne hrskavice. To je jedina kost u ljudskom telu koja nije povezana sa nekom drugom kosti. U funkciji je govornog aparata i zajedno sa jezikom pomaže u stvaranju govora.

 

7. Kosti malog prsta su najosetljivije u našem telu

Kosti malog prsta su vrlo krhke i sklone prelomu. Većina ljudi povredi ovaj prst tokom života. Četiri prsta sadrže tri kosti ili falange, distalnu, srednju i proksimalnu, dok veliki prst sadrži samo dve, bez srednje falange.

 

8. Osteoporoza je najčešća koštana bolest

Osteoporoza je najčešća bolest kostiju koju karakteriše osipanje koštane mase i strukture kostiju. Osteoporoza se mogu dijagnostikovati jednostavnim testom mineralne gustine kostiju (DEXA) i tretirati promenom načina života. Kada kosti izgube esencijalne minerale, kao što je kalcijum, što dovodi da struktura u kostima u obliku mrežice postane tanka, krhka i lako dolazi do preloma.