PORUČI ODMAH

AbelaPharm je 28. februara 2017. godine održala edukativni sastanak.Sastanak je održan za pedijatre iz Vojvodine, u hotelu Novi Sad.

Teme su bile usmerene na novine u prevenciji gastroenteroloških, ORL simptoma i bolesti, kao i rasta i preloma kostiju kod dece.

Preko 40 pedijatara uz diskusiju iz kliničke prakse su učestvovali u edukaciji uz naše eminentne predavače.

Teme:

  1. „Kako izbaciti sekret iz disajnih puteva?“ Prof. dr Nenad Arsović, Klinika za ORL, Klinički centar Srbije, Beograd
  2. “Savremeni aspekti primene Saccharomyces boulardii u pedijatriji” Dr sci. med dr Mirjana Stojšić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
  3. “Izgradnja optimalne strukture koštano-zglobnog sistema u detinjstvu“ Prof. dr Dragan Katanić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Kompanija AbelaPharm, nastavlja da podržava edukaciju lekara sa promocijom PropoMucil-a, Bulardi-ja i K2D3 juniora.