PORUČI ODMAH

Dodatne koristi

Kalcijum je glavni mineral u našem organizmu i 99 posto ukupne količine kalcijuma se kod zdravih osoba nalazi u kostima i zubima. Preostalih 1 posto kalcijuma se nalazi unutar ćelija i učestvuje u važnim biohemijskim procesima. Kalcijum je važan za jačinu kostiju i zuba, ali u nedostatku nekih vitamina ima osobinu da se taloži u mekim tkivima.

Kalcijumski paradoks

Kako je osteoporoza bolest smanjene gustine kostiju, do nedavno se smatralo da jednostavno povećanje uzimanja kalcijuma dovodi do povećanja mineralne gustine kostiju.

Međutim, najnovija istraživanja pokazuju da upotreba preparata kalcijuma ima mali uticaj na izgradnju kostiju, a može imati posledice po zdravlje.

Kost
Ljudski skelet

Prva velika analiza studija na 8.000 ljudi objavljena u medicinskom časopisu British Medical Journal 2010. godine pokazala je da uzimanje preparata kalcijuma povećava rizik nastanka infarkta miokarda za preko 30 posto.

Studije koje su usledile potvrdile su negativan uticaj preparata kalcijuma na srce i krvne sudove, zglobnu hrskavicu, bubrege i gastrointestinalni trakt. Konačno, velika studija iz 2014. godine objavljena u Journal of Bone Metabolism dovela je u pitanje mesto preparata kalcijuma u savremenom pristupu osteoporozi.

Objavljene meta-analize pokazale su da suplementacija kalcijumom smanjuje rizik od preloma za samo 10 posto, što je na granici statističkog i kliničkog značaja. Istovremeno, analize pokazuju da suplementacija kalcijumom povećava rizik od šloga i rizik od infarkta miokarda. Ova meta analiza obuhvatila je studije koje su uključivale osobe koje su kalcijum uzimale samostalno, bez dopunskih hranljivih materija poput vitamina D i K.

Radi se o takozvanom “Kalcijumskom paradoksu”, ili jednostavno rečeno činjenici da je našim kostima neophodan kalcijum, a našem srcu ne.

Ljudski skelet - providna slika

Kalcijum je potreban našem organizmu, ali ima povoljne efekte samo ako je telo u stanju da ga pravilno koristi. Za optimalnu funkciju kalcijuma, preporučuje se dodatni unos vitamina D3 koji će povećati iskorišćenje kalcijuma iz hrane, a da bi telo bilo u stanju da pravilno iskoristi takav kalcijum, neophodan je i vitamin K2 koji će ga pravilno usmeriti. Preparat K2D3 redovnom upotrebom sprečava kalcijumski paradoks i njegovo štetno dejstvo.

Efekat na krvne sudove

Sve veći broj istraživanja jasno pokazuje da je vitamin D neophodan za dobro zdravlje i prevenciju mnogih bolesti. Zbog toga jako puno ljudi uzima visoke doze vitamina D, a to apsolutno može narušiti njihovo zdravlje ukoliko nedovoljno unose vitamin K2 koji treba da obezbedi da se kalcijum ugradi u kosti.

Studije su pokazale da bez adekvatnog unosa vitamina D i vitamina K2, kalcijum neće biti deponovan u kostima gde je potreban za održavanje koštane gustine, već u arterijama i mekim tkivima gde može izazvati aterosklerozu i posledično dovesti do srčanog ili moždanog udara.

Krvni sud - presek
Mikroskop
Jedna od studija je dizajnirana tako da prikaže napredovanje kalcifikacije arterija koja je označena kao potencijalno smrtonosna u slučaju bolesti srca i moždanog udara. Posmatrane su dve grupe, prva koja je uzimala samo vitamin D i druga koja je uzimala kombinaciju vitamina D i vitamina K2. Rezultati su otkrili da kalcifikacija sporije napreduje u grupi koja je uzimala vitamin K2 i vitamin D u odnosu na onu grupu koja je uzimala samo vitamin D.

Ako uzimate tablete kalcijuma, ali imate manjak vitamina K2, to može biti gore nego da niste uzimali suplemente uopšte, što se vidi po jednoj meta-analizi koja je povezala unos kalcijuma sa srčanim udarima.

Visoke doze kalcijuma talože se najviše u krvnim sudovima gde stvaraju kalcifikovane naslage. Krvni sudovi srca zbog toga postaju krti, gube elastičnost i lakše pucaju. Kombinacija vitamina K2 i D3 dovodi do optimalnog iskorišćenja kalcijuma. Preparat K2D3 usporava napredovanje arterijske kalcifikacije i stoga je neosporno koristan ne samo za vaše kosti, već i za vaše srce.

Mikroskop - providna slika