PORUČI ODMAH

Dr Dušan Matić, spec. ortopedske hirurgije i traumatologije, Opšta Bolnica Užice, odgovara na najčešća pitanja vezana za osteoporozu.

 

Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je oboljenje koje pogađa koštani sistem, dovodi do smanjenja gustine kostiju, pogoršanja kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika kosti, što kao posledicu ima da one postaju porozne, krte, tako da može doći do pojave „patoloških“ preloma usled traume, koja u normalnim uslovima ne bi dovela do istog ishoda.

 

Da li je osteoporoza nasledna?

Odgovor je DA!

Studije koje su rađene na blizancima i ispitujući porodično opterećenje osteoporozom su pokazala da genetski faktori igraju važnu ulogu u regulaciji koštane gustine i ostalih parametara koji određuju rizik od preloma. Dokazano je da je osteoporoza poligenetski poremećaj gde više gena udruženo imaju uticaj na koštanu masu i rizik od pojave preloma. Ukoliko u porodičnoj anamnezi postoji podatak da je neko imao osteoporozu, posebno ako je neko od roditelja imao prelom kuka usled postojanja osteoporoze, naročito izlažu pacijenta da se i kod njega javi osteoporoza.

 

Rizične grupe osteoporoze?

Brojni su faktori rizika koji mogu dovesti do verovatnije pojave osteoporoze, uključujući:

  • godine
  • pol
  • životni stil
  • druga medicinska stanja
  • terapija

Sa godinama je verovatnija pojava osteoporoze, takođe je češća pojava kod žena nakon menopauze. Ranije spomenuto hereditarno opterećenje. Takođe je uočeno da kod osoba koje imaju „krupnije“ kosti imaju manji rizik za pojavu osteoporoze.

Stanja koja mogu dovesti do ranije i verovatnije pojave osteoporoze su poremaćaji u nivoima polnih, tireoidnih i paratireoidnih hormona, smanjen unos kalcijuma kroz ishranu, poremećaji ishrane (pothranjenost), hirurške intervencije na GIT sistemu, korišćenje kortikosteroidnih preparata. Postojanje drugih oboljenja i stanja poput celiakije, inflamatorne bolsti creva, oboljenja jetre i bubrega, karcinomi, reumatoidni artritis…

Takođe usled sedentarnog načina života i zloupotrebe alkohola i cigareta mogu dovesti do verovatnije pojave osteoporoze.

 

Da li je osteoporoza izlečiva?

Ukratko rečeno NE.

Proces osteoporoze se ne može u potpunosti  preokrenuti, te se ovo stanje smatra neizlečivim. Ali, postoji značajan broj mera kojim možemo delovati kako bi smanjili gubitak koštane mase. Pored prevencije u vidu modifikacije životnih navika i ishrane, suplementacije vitaminima K2 i D3, postoje i lekovi koji se mogu uvesti u terapiju koji dovode do smanjenja gubitka koštane mase i delimičnog zaustavljanja razvoja osteoporoze.

 

Prevencija osteoporoze? Ishrana, vežbanje, suplementacija

Osteoporozu je moguće u značajnoj meri prevenirati. Dobra i balansirana ishrana i redovno vežbanje su ključni za održavanje dobrog stanja koštanog sistema. Kalcijum predstavlja jedan od kljičnih gradivnih elemenata i za osobe 18-50 godina potreban dnevni unos je oko 1000mg na dan, dok kod žena nakon 50 i muškaraca nakon 70 godina raste na 1200 mg na dan.

Drugi značajan faktor za pravilan metabolizam kostiju je vitamin D3, na čiju koncentraciju u organizmu utiče vreme izloženo suncu i unošenje namirnica bogatim vitaminom D3. Procena je da je dnevna količina neophodna za dobar metabolizam kosti iznosi oko 600IU na dan, dok se ta količina sa starenjem povećava na oko 800 IU kod osoba preko 70 godina. Takođe suplementacija vitaminom D3 predstavlja dobar izbor gde je potpuno bezbedno unositi i do 4000 IU dnevno.

Redovna i umerena fizička aktivnost dovode do razvoja jačih kostiju kao i na usporen gubitak koštane mase. Fizička aktivnost dovodi do benefita kad god da se sa njom počne. Takođe od izuzetnog značaja je da uz vitamin D3 primenjujemo i vitamin K2, jer zahvaljujući vitaminu K2 kalcijum se ugrađuje pravo u kosti.

 

Bonus savet lekara

Osteoporoza predstavlja oboljenje modernog doba. Moderan način života, nezdrava ishrana, manjak fizičke aktivnosti kao i nekritičko korišćenje kortikosteroidnih preparata u lečenju drugih oboljenja (Covid-19) dovodi do sve češće pojave osteoporoze, koja značajno opterećuje naš zdravstveni sistem. S obzirom da je to stanje koje se kreće u jednom smeru, smatram da je prevencija najbolji vid lečenja osteoporoze.

Na vreme treba podići svest o ovoj „tihoj“ bolesti, naglasiti značaj fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu, pravilne i izbalansirane ishrane, boravka na otvorenom prostoru. Ako nije moguće ostvariti sve ove uslove treba pribeći i suplementaciji vitaminima K2 i D3 kako bi se proces gubitka koštane mase što više usporio. Na poslednjem mestu, kada je oboljenje uzelo maha, može se uključiti i medikamentozna terapija koja sa sobom nosi i neke druge rizike što sada nije tema.