PORUČI ODMAH

Doktorka Danijela Pušičić, internist-reumatolog iz Poliklinike dr Pušičić – Užice, odgovara na najčešća pitanja vezana za osteoporozu.

Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je metabolička bolest kostiju, gde kosti gube svoju strukturu, postaju krhke i sklone prelomima. Koštana masa postepeno raste tokom detinjstva i adolescencije i dostiže maksimum oko 25. godine života. U narednih 10–15 godina stagnira, da bi kasnije počela postepeno da se smanjuje, pa se do 50. godine života godišnje gubi 0,5‒1% koštane mase, a u menopauzi gubitak može biti i do 10% godišnje. Najveći gubitak koštane mase je u prvih 5–10 godina menopauze i on dovodi do postmenopauzalne osteoporoze, za čiji nastanak se okrivljuje smanjenje lučenja ženskih polnih hormona, prvenstveno estrogena. Osteoporoza se može javiti i kod muškaraca, kao posledica smanjenog stvaranja vitamina D ili neosetljivosti na vitamin D.

Simptomi osteoporoze?

Osteoporoza najčešće ne daje simptome. Tek kada nastane fraktura (prelom) kosti kao posledica osteoporoze, javlja se bol kao simptom. Zato se osteoporoza često i naziva „nemim kradljivcem kostiju”. Takođe, simptomi osteoporoze mogu biti i smanjenje telesne visine, kifoza grudne kičme ili ispravljanje lumbalne lordoze.

Da li je svaki bol u leđima isti?

Postoje različiti tipovi bola u leđima, koje se u odnosu na dužinu trajanja dele na akutne i hronične. Akutni bol u leđima obično traje kraće od 6 nedelja, dok hronični bol traje duže od 12 nedelja. U zavisnosti od bolesti koja je u osnovi problema, bol u leđima može biti mehaničkog ili zapaljenskog tipa. Bolovi mehaničkog tipa pojačavaju se na pokret, udah. Takav tip bola uobičajen je za degenerativna oboljenja kičmenog stuba, diskopatije, osteoporozu…Zapaljenski tip bola u leđima javlja se noću, nakon dugotrajnog mirovanja i olakšava se sa promenom položaja tela. Ovaj tip bola u leđima prati pojedine zapaljenske reumatološke bolesti.

Da li osteoporoza može biti uzrok bola u leđima?

Da, osteoporoza može biti uzrok bola u leđima. Bol u leđima kod osteoporoze obično nastaje kao posledica frakture (preloma) kičmenog pršljena, nastaje naglo, nakon nezgodnog pokreta ili podizanja tereta, koji ne mora biti mnogo težak (kao što je podizanje kese sa namirnicama teške 2–3 kg), pojačava se pri pokretima i često ne reaguje na klasične lekove protiv bolova.

Kada se obratiti lekaru?

Lekaru bi trebalo da se obrate osobe koje su u riziku od razvoja osteoporoze, što znači osobe ženskog pola starije od 65 godina, kojima su majka ili baka imale osteoporozu, zatim osobe koje su rano ušle u menopauzu ili pak one koje tokom 3 meseca ili duže koriste lekove iz grupe gliko-kortikoida, kao i osobe male telesne mase, i na kraju, ali ne najmanje važno, osobe koje imaju bol u leđima ili oni koji su doživeli prelom kosti na malu traumu (na primer, pri padu sa sopstvene visine).

Osteoporoza i prevencija 

Prevencija osteoporoze može biti primarna, sekundarna i tercijarna. Primarna prevencija podrazumeva mere za sprečavanje nastanka osteoporoze, kao što su pravilna ishrana kako u detinjstvu, tako i u odraslom dobu, adekvatna fizička aktivnost, izlaganje suncu bez mera zaštite u periodu do 10 h i nakon 16 h, izbegavanje štetnih navika (pušenje, konzumiranje alkohola), pravovremena dijagnostika stanja koja dovode do nastajanja osteoporoze. Sekundarna prevencija obuhvata mere za rano otkrivanje bolesti, što podrazumeva pregled DXA metodom kod osoba koje su u riziku za razvoj bolesti. U tercijarnu prevenciju spadaju mere za sprečavanje nastanka preloma kao posledice osteoporoze (kao što je pravovremeno dijagnostikovanje i započinjanje lečenja osteoporoze i sprečavanje padova).

Bonus savet lekara

Pored lekova koji se koriste u lečenju osteoporoze, neophodan je i odgovarajući unos kalcijuma i vitamina K2 i D3, bilo pravilnom ishranom ili upotrebom suplemenata. Preparat K2D3 VIVA sadrži optimalne koncentracije vitamina K2 i D3 u dnevno potrebnoj dozi.

dr Danijela Pušičić,
internist-reumatolog
Poliklinika dr Pušičić – Užice